Aanbod / Diensten

Individuele begeleiding / gespecialiseerde thuisbegeleiding (via pgb) Dit houdt in dat ik mensen ondersteun op levensgebieden waar dit nodig is, bv op mentaal gebied, dagbesteding, structuur, financiën en administratie, gesprekken, opvoedingsondersteuning, dagelijkse taken die cliënt niet alleen kan, bv boodschappen, ondersteuning naar instanties toe enz. 

Deze begeleiding geef ik in de thuissituatie van de cliënt. 

Coaching op allerlei levensgebieden.


Mindfulness- en meditatieoefeningen.


Mensen met kanker of die kanker hebben gehad begeleiden in hun proces/ verwerking. Als ervaringsdeskundige weet ik wat je meemaakt en hoe het is. Met mijn positieve instelling en warme benadering, wil ik mensen hier graag in ondersteunen.


In de toekomst: mijn bruine labradorpup wil ik als hij oud genoeg is gaan opleiden tot therapiehond, zodat hij mij als coach/begeleider kan versterken/ondersteunen bij cliënten. 

Een therapiehond helpt voornamelijk door er simpelweg te zijn,          ook kan hij je gedrag en houding goed spiegelen. Hierdoor laat            hij je zien wat je sterke punten en ontwikkelpunten zijn.